Услуги

Снемане на размери

За да бъде адекватно измислен и изчертан интериорнияпроект е…

Виж още

Изготвяне на 2D

Изготвяме 2D проект на интериора , след
предварителен разговор…..

Виж още

Изготвяне на 3D

Ако желаете да видите интериора си преди изпълнението му , то тогава…..

Виж още

Подбор на м-ли и цветове

Независимо дали е двуизмерен , или триизмерен проекта Ви…

Виж още

Остойностяване на мебели

ебелите , които проектираме , можем да изработим
също така в производствената ни…..

Виж още

Изработване и проектираните мебели

След проектиране на интериора……

Виж още

Изготвяне на технически чертежи

Техническите чертежи включват всички………

Виж още

Доставка и монтаж

След изработката на мебелите естествено идва и момента за доставка и монтаж , което се изпълнява от нас според направената Ви оферта .
Виж още

Довършителни строителни

ремонтни дейности – Можем да препоръчаме бригади за строително-ремонтни дейности , с които фирмата ни работи при реализирането на интериорите.
Виж още